Søg
Close this search box.
abstract background with skyscrapers

Test af sikkerhedsdøre

test af sikkerhedsdøre

Sikkerhedsdøre test

Test af sikkerhedsdøre Sikkerhedsdøre opgave;

Sikkerhedsdørernes opgave er blandt andet at beskytte mod indbrud. Hvor godt dørene modstår indbrud testes på forskellige måder, og testene viser, om døren kan modstå indbrudsklassen, som den er bygget til at modstå. SS-EN 1627 har indbrudsklasser RC1 til RC6. Til lejlighedsdøre anvendes RC 3. RC betyder modstandsklasse.

Hjælp til opsætning af sikkerhedsdøre og låse kan du få her i på Sjælland. 

Hvor testes dørene?

Testene udføres på et godkendt testinstitut og er certificeret af et (akkrediteret) certificeringsinstitut. 

Hvordan testes sikkerhedsdøre?

Som standard testes den mekaniske stabilitet af sikkerhedsdøren og evnen til at modstå manuelle indbrudsforsøg. For mekanisk stabilitet, kræfter og tilladte formændringer for de forskellige klasser. Til den manuelle indbrudstest bruges forskellige værktøjer og forskellig lang angrebstid i de forskellige indbrudsklasser.

Som et konkret eksempel test af sikkerhedsdøre

Statisk test: udføres ved at teste mekanisk stabilitet ved at trykke kræfter op til 6 kN mod låsen og 3 kN mod dørbladets hjørne
Dynamisk test: finder sted ved at kaste en 50 kg tung sandfyldt vægt mod dørbladet fra en bestemt afstand i en bestemt vinkel.
Mekanisk test: to personer fra testlaboratoriet foretager et indbrudsforsøg med værktøjer som: skruetrækkere, 700 mm motorhjelm, kiler osv. Døren angribes effektivt i 5 minutter (i alt maks. 20 minutter inklusive hviletid og efter-tank tid). Angreb er mod låse, dørblade, hængsler. Sikkerhedsdøren kan bestå testen, hvis den ikke er åbnet inden for tiden, eller hvis der ikke er oprettet en åbning på mere end 10 mm i døren.
Sikkerhedsdøre test er anbefalede lejlighedsdøre til trappeopdateringer. Begge er klassificeret og certificeret i henhold til modstandsklasse RC3. Hvis det også er en godkendt låsekasse i døren, modtager den et ekstra certifikat.

Test branddøre

BBR bestemmer, at lejligheder skal have brandklassificerede døre. Klassen skal være EI30 i henhold til. den gamle standard, der stadig findes på dispensation i sameksistensperioden, men der er forbudt at teste.

Standard for brandklassificerede sikkerhedsdøre

I den nye standard udføres brandprøver på en komplet dør med låse, beslag, rammer osv. Efter testen anføres det i typegodkendelse eller CE-certifikat sammen med ydelseserklæringen, hvilke krav der er opfyldt, og hvilke låse og beslag døren er godkendt med. Da døren er fuldt testet, betyder det, at ingen komponenter må udskiftes, uden at døren testes igen.

Brandtest af døren

Ved brandtesten lukker døren en åbning i en stor ovn. Ovnen fyres i 30 eller 60 minutter afhængigt af den ønskede klasse.

For at bestå den nye standard testes to døre. En udad og en indad, så den samme brandbeskyttelse findes på begge sider af døren. Døren er godkendt, hvis temperaturen på ydersiden falder under en bestemt temperatur. Temperaturen måles også på rammen i den nye standard. Derudover må flammer ikke vises under testen.

Røgtest sikkerhedsdøre

Indånding af giftig røg er den mest almindelige dødsårsag i tilfælde af boligbrande. Fra 2013 er det derfor lov, at alle døre, der er installeret i lejligheder, skal være gastætte.

Det, der testes, er, om døren er tilstrækkelig tæt til at modstå ildgas ved forskellige røgtemperaturer og trykforskelle. Døren er testet både mod varm gas S200 og mod stuetemperaturgas Sa. Testen udføres fra begge sider af døren.

Lydisolerede sikkerhedsdøre

Stilheden er en sjælden, men efterspurgt kvalitet for mange. Bedre lydreduktion er et af de største ønsker for lejlighedsejerne.

Støjreduktion (også kendt som transmissionstab eller støjreduktion) måles i enheden: R dB. Det er et mål for, hvor effektiv f.eks. vægge, gulve eller døre begrænser lyden til at gå videre. Udtrykket Rw betyder, at testen er blevet udført i et laboratorium, mens R´w betyder, at testen er blevet udført i et miljø, der ligner virkeligheden. Døre kan lydklasseres i klasse R´w 30dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB og 50 dB.

Lydreduktionstest sikkerhedsdøre

Lydtesten udføres ved at montere døren mellem et sender / højttalerrum og et modtagerum. På den anden side måles antallet af lavere dB-lyd (luft-lydisolering) på den lukkede lydklassificerede dør.

Ved renovering af trapper sælges vores sikkerhedsdøre med støjreduktion normalt 40 dB. Vores erfaring viser, at beboerne ofte er tilfredse med lydkomforten, som en sikkerhedsdør med støjreduktion 40 dB giver. Hvis en enkelt kunde er særlig følsom over for lyd, er sikkerhedsdøre i 44 dB tilgængelige.

Samara

Samara